การคัดเลือกนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ จชต. ปี 54