การดำเนินงานประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔