มัสยิดนูริลฮูดา เชิญร่วมเป็นเกียรติและรับประทานอาหาร