ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.นัซมี ด้วยกาแด ในการสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลาได้คนเดียวในจังหวัดสตูล