โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์รับสมัครครู ๑ อัตรา

โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์รับสมัครครู ๑ อัตรา   ดังต่อไปนี้

  • เอกการศึกษาพิเศษ             ๑  ตำแหน่ง

 ผู้สนใจ   สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ต.กำแพง  อ.ละงู จ.สตูล    โทร  ๐๘๖ - ๙๕๖๖๐๑๓