ร.ร. อนุบาลมุสิลมสตูล รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 30 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล  มีความประสงค์ที่จะรับสมัครครู  เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่การสอนในปีการศึกษา  2555 
ทุกสาขาวิชา  จำนวน 30 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-4832846