รับสมัครเยาวชน เข้าค่าย "คุณธรรม English Camp"

       ห้องเรียนอาเซียน โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ รับสมัครเยาวชน เข้าค่ายคุณธรรม English Camp ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2555 ณ ห้องเรียนอาเซียน โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-7488373