ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

         ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกฟิสิกส์) จำนวน 2 อัตรา นั้น  บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายชื่อตามประกาศฯ  และให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่ง มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 2 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ดูรายละเอียดประกาศฯ