ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓

             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยรายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น และสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ในส่วนของจังหวัดสตูล สอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประกาศชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน