ขอเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและชมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖

ขอเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและชมงานมหกรรมอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.247friend.net/NJ/asean2013/