เปิดรับสมัคร โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้ารับการประเมินคัดเลือก เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2559