งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3