นายเกริก แต่งเกลี้ยง ร่วมพิธีเปิดงานพระบิดาแห่งพลังงานไทย