เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

           ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๑๐  อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น  บัดนี้ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่า ตำแหน่งและอัตราว่างที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดประกาศรับสมัครนั้นยังไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้ 

          สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจึงขอเลื่อนการรับสมัครตามประกาศฯ ดังกล่าวไปก่อน โดยจะแจ้งกำหนดการรับสมัครใหม่อีกครั้งในโอกาสต่อไป

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หนังสือแจ้ง