นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล รายงานตัวต่อ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล