นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล รายงานตัวต่อ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล