นายโชคดี ศรัทธากาล รอง ศธจ.สตูล เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ แก่นายสมคิด เจ้ยชุม