นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล พบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับใบอนุญาต