นายเกริก แต่งเกลี้ยง รอง ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย