นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.) ครั้ง 9 / 2560