นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล เปิดโครงการ "ธนาคารโรงเรียน" ณ โรงเรียนจงหัว