เยี่ยมนักเรียน และบุคลากร ในโครงการกิจกรรมติวเตอร์แนะแนวการศึกษาต่อ