นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล เยี่ยมนักเรียน และบุคลากร ในโครงการกิจกรรมติวเตอร์แนะแนวการศึกษาต่อฯ