นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในโครงการติวเตอร์ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา