ผู้บริหารโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา สวัสดีปีใหม่ นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล