ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ สวัสดีปีใหม่ และขอพร กับนายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล