นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมพบปะ พูดคุยกับ คณะกรรมการทดสอบทางการศึกษา