นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมกิจกรรมพบปะ กาแฟยามเช้า (Morning Talk)