นายเกริก แต่งเกลี้ยง รอง ผอ.สช.จ.สตูล เปิดงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา