นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561