นายเกริก แต่งเกลี้ยงกล่าวอวยพรและแสดงความยินดี แก่นายพเนิน ปิ่นแก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่