นายเกริก แต่งเกลี้ยง รอง ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมการร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม 2561