นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด