นายเกริก แต่งเกลี้ยง รอง ผอ.สช.จ.สตูล เปิดงานมหกรรมวิชาการและตลาดนัดนักเรียน ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา