นายเกริก แต่งเกลี้ยง รอง ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชี้แจงการจัดสอบ NT