นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รอง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วย บุคลากร ร่วมในพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุ