บุคลากร สช.สตูล ร่วมพิธีสมโภชพระบฎและผ้าที่จะแห่ขึ้นธาตุของหน่วยงานในสังกัด