นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนดารุลมุอ์มิน