นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา