นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รอง ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ