นายเกริก แต่งเกลี้ยง รอง ผอ.สช.จ.สตูล มอบเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด