นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล รับมอบเครื่อง (EDC) เครื่องรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์