นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล พบปะพูดคุย เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการโครงการสรุปผลอ่านออกเขียนได้