ประชุมหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น