นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รอง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในการประชุมกิจกรรมสร้างมัคคุเทศน์ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 / 2561