สช.ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ