นายเกริก แต่งเกลี้ยง รอง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13