นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมเรื่องการตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)