นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.จสตูล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา