ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ